Oddłużanie mieszkania

Oddłużanie mieszkania

Oddłużanie mieszkania to proces, w którym dłużnik, który ma zaległe płatności związane z mieszkaniem (np. z tytułu kredytu hipotecznego, czynszu, opłat za media), stara się uzyskać pomoc w spłacie swojego zadłużenia. Istnieją różne metody oddłużania mieszkania, w zależności od sytuacji dłużnika i rodzaju jego zadłużenia.

Jedną z możliwości jest zawarcie z wierzycielem, czyli bankiem lub spółdzielnią mieszkaniową, umowy o restrukturyzacji długu. Dzięki temu dłużnik może uzyskać np. dłuższy okres spłaty zadłużenia, niższe raty, a czasem nawet umorzenie części długu.

Inną opcją jest sprzedaż mieszkania w celu spłaty długu. Dłużnik może zdecydować się na tę opcję samodzielnie, jednak w przypadku kredytu hipotecznego konieczne jest uzyskanie zgody banku. W przypadku sprzedaży mieszkania na własną rękę, istnieje ryzyko, że cena, za jaką zostanie sprzedane mieszkanie, nie pokryje całego zadłużenia.

Jeśli dłużnik nie jest w stanie spłacić swojego długu i nie ma możliwości jego uregulowania, w skrajnych przypadkach może dojść do egzekucji mieszkania przez wierzyciela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *