Category Archives: Skup Mieszkań

Category Archives: Skup Mieszkań

Czy warto sprzedać mieszkanie w 2023 roku?

Nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ wartość mieszkania może być uzależniona od wielu czynników, takich jak lokalizacja, wielkość, stan techniczny, aktualny rynek nieruchomości, a także ogólna sytuacja gospodarcza kraju.

Warto jednak wziąć pod uwagę kilka czynników, które mogą wpłynąć na decyzję o sprzedaży mieszkania w 2023 roku.

Po pierwsze, jeśli rynek nieruchomości będzie w dobrym stanie, to można oczekiwać wysokiej ceny sprzedaży.

Po drugie, jeśli posiadasz inne inwestycje, które są bardziej opłacalne niż posiadanie mieszkania, może warto rozważyć sprzedaż i zainwestowanie pieniędzy w te bardziej rentowne inwestycje.

Jednocześnie, jeśli jest to mieszkanie, w którym aktualnie mieszkasz i masz zamiar dalej w nim mieszkać, to warto również wziąć pod uwagę swoje osobiste potrzeby i preferencje dotyczące miejsca zamieszkania.

Ostateczna decyzja o sprzedaży mieszkania powinna być uzależniona od Twoich indywidualnych potrzeb i sytuacji. W każdym przypadku warto zasięgnąć porady eksperta rynku nieruchomości, który pomoże Ci oszacować wartość Twojego mieszkania oraz podpowie, czy to dobry moment na jego sprzedaż.

Oddłużanie mieszkania

Oddłużanie mieszkania to proces, w którym dłużnik, który ma zaległe płatności związane z mieszkaniem (np. z tytułu kredytu hipotecznego, czynszu, opłat za media), stara się uzyskać pomoc w spłacie swojego zadłużenia. Istnieją różne metody oddłużania mieszkania, w zależności od sytuacji dłużnika i rodzaju jego zadłużenia.

Jedną z możliwości jest zawarcie z wierzycielem, czyli bankiem lub spółdzielnią mieszkaniową, umowy o restrukturyzacji długu. Dzięki temu dłużnik może uzyskać np. dłuższy okres spłaty zadłużenia, niższe raty, a czasem nawet umorzenie części długu.

Inną opcją jest sprzedaż mieszkania w celu spłaty długu. Dłużnik może zdecydować się na tę opcję samodzielnie, jednak w przypadku kredytu hipotecznego konieczne jest uzyskanie zgody banku. W przypadku sprzedaży mieszkania na własną rękę, istnieje ryzyko, że cena, za jaką zostanie sprzedane mieszkanie, nie pokryje całego zadłużenia.

Jeśli dłużnik nie jest w stanie spłacić swojego długu i nie ma możliwości jego uregulowania, w skrajnych przypadkach może dojść do egzekucji mieszkania przez wierzyciela.

Jak szybko sprzedać mieszkanie?

Sprzedaż mieszkania może zająć różną ilość czasu w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, stan techniczny, cena, popyt na rynek nieruchomości itp. Jednakże, istnieją kilka sposobów, które mogą pomóc w przyspieszeniu procesu sprzedaży:

 1. Wycena nieruchomości: Warto przeprowadzić profesjonalną wycenę mieszkania, aby ustalić realną wartość rynkową. Cena nie może być zbyt wysoka, ale też nie może być zbyt niska, aby uniknąć utraty wartości.
 2. Przygotowanie mieszkania do sprzedaży: Należy zadbać o wygląd mieszkania, żeby wywołać pozytywne wrażenie u potencjalnych nabywców. Warto pomyśleć o malowaniu ścian, naprawie drobnych usterek i ogólnym posprzątaniu mieszkania.
 3. Znalezienie odpowiedniego agenta nieruchomości: Agenci nieruchomości mogą pomóc w sprzedaży mieszkania, oferując swoje usługi w zakresie marketingu, wyceny, negocjacji i innych usług.
 4. Marketing nieruchomości: Trzeba zadbać o odpowiednią reklamę mieszkania. Warto skorzystać z różnych kanałów reklamowych, takich jak strony internetowe, gazety, portale ogłoszeniowe itp.
 5. Cena mieszkania: Warto ustalić atrakcyjną cenę mieszkania, która przyciągnie potencjalnych nabywców. Cena musi być konkurencyjna w stosunku do innych mieszkań na rynku.
 6. Negocjacje: Trzeba być przygotowanym na negocjacje z potencjalnymi nabywcami. Często cena mieszkania jest kwestią negocjacji i kompromisu.

W skrócie, aby sprzedać mieszkanie szybko, należy zadbać o przygotowanie mieszkania do sprzedaży, znalezienie odpowiedniego agenta nieruchomości, wycenę nieruchomości, marketing mieszkania i odpowiednie ustalenie ceny oraz negocjacje.

Odwrócona Hipoteka – Co to takiego?

Od 2014 roku Polacy mogą korzystać z oferty zwanej odwróconą hipoteką. Jest to rozwiązanie działające z powodzeniem od wielu lat chociażby w krajach Europy Zachodniej. Pozwala właścicielom mieszkań na uzyskanie dodatkowego dochodu. Odwrócony kredyt hipoteczny skierowany jest przede wszystkim do osób starszych, choć oczywiście nie tylko oni są uprawnieni do zawarcia takiej umowy. Czym dokładnie jest odwrócona hipoteka, kto jej udziela, a kto może skorzystać – wyjaśniamy.
Spis treści:
 1.  Czym jest odwrócona hipoteka?
 2.  Odwrócona hipoteka – banki i ich obowiązki
 3.  Do kogo skierowana jest odwrócona hipoteka?

15 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa dotycząca hipoteki odwróconej (Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym[1]). Najprościej odpowiadając na pytanie, czym jest kredyt hipoteczny odwrócony, można powiedzieć, że jest to sprzedaż nieruchomości bankowi. Bank wypłaca właścicielowi nieruchomości kwotę będącą wartością rynkową nieruchomości. Może wypłacić te pieniądze jednorazowo lub ratalnie – zależy od umowy. Właściciel domu bądź mieszkania może dowolnie dysponować tymi środkami. Ma także prawo do mieszkania w „sprzedanej” nieruchomości do końca swojego życia. Dopiero po śmierci właściciela bank przejmuje lokal wraz z pełnią praw właścicielskich.

Odwróconą hipotekę oferować mogą swoim klientom wyłącznie banki. Choć na rynku spotkamy się z ofertami innych instytucji oferujących bliźniaczo podobny produkt, to jedynie w przypadku zawarcia umowy z bankiem chronieni jesteśmy zapisami wspomnianej wcześniej ustawy.

Obie strony przystępujące do umowy maja określone obowiązki. Po stronie banku leży przede wszystkim sprawdzenie stanu prawnego lokalu. Banki realizujące odwrócony kredyt hipoteczny mają także obowiązek przedstawić ofertę takiego kredytu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

Także druga strona ma pewne obowiązki względem banku. Osoba decydująca się na odwróconą hipotekę musi w wyznaczonym terminie dostarczyć bankowi wszystkie wymagane dokumenty. Co więcej, kredytobiorca ma obowiązek utrzymywać nieruchomość w odpowiednio dobrym stanie – co jest zrozumiałe z punktu widzenia banku, który nie chce, aby „zakupiony” lokal po latach miał o wiele mniejszą wartość. W umowie może znaleźć się więc także zapis o wykupie przez kredytobiorcę ubezpieczenia nieruchomości, zupełnie jak przy klasycznym kredycie hipotecznym.

Odwrócona hipoteka to oferta dostępna dla dwóch grup osób:

 • właścicieli nieruchomości – konieczne jest posiadanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo prawa użytkowania wieczystego;
 • współwłaścicieli nieruchomości na takich samych prawach, jak wyżej.

Należy także zaznaczyć, że taką umowę podpisać może z bankiem jedynie osoba fizyczna.

Kto nie może skorzystać z odwróconego kredytu hipotecznego? Będą to zarówno najemcy lokalu i osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, a więc ci, którzy nie posiadają prawa własności nieruchomości. Z odwróconej hipoteki nie skorzystają także osoby prawne, takie jak spółki akcyjne czy też fundacje, oraz inne podmioty niebędące osobami fizycznymi – na przykład spółki cywilne i jawne.

Jak wspomnieliśmy na samym początku, główną grupą docelową odwróconego kredytu hipotecznego są osoby starsze. Wynika to przede wszystkim z dość niskich świadczeń emerytalnych – w marcu 2020 średnia arytmetyczna dla emerytur wynosiła 2 395,11 zł, jednakże najczęściej wypłacana kwotą było 1 802,07 zł[2]. Biorąc pod uwagę zwiększające się wraz z wiekiem wydatki na zdrowie, dodatkowy dochód pochodzący z odwróconej hipoteki jest ciekawą perspektywą.

Elementem budzącym wątpliwość niektórych jest utrata przez spadkobierców prawa do lokalu. Istnieje możliwość spłacenia powstałego zadłużenia i odzyskania nieruchomości. W przypadku kiedy zadłużenie jest mniejsze niż wartość lokalu, możliwe jest uzyskanie rekompensaty.

Odwrócona hipoteka jest wciąż nowym produktem na polskim rynku, co może wiązać się z niewielką ofertą banków w tym zakresie. Być może z czasem, wraz z powstawaniem kolejnych zapisów prawnych, które jeszcze dokładniej określą poszczególne aspekty odwróconego kredytu hipotecznego, oferta ta się rozszerzy.

Źródła:

[1] http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001585

[2] https://www.zus.pl/baza-wiedzy/statystyka/opracowania-tematyczne/struktura-wysokosci-emerytur-i-rent

Sprzedaż mieszkania – wszystko, co musisz wiedzieć?

Jak sprzedać mieszkanie? To niełatwy temat, zwłaszcza dla laików. Dlatego wielu sprzedających sięga po różne źródła wiedzy, czy to internetowe, czy w postaci porad specjalistów. Chcą uniknąć popełnienia błędów, problemów z Urzędem Skarbowym, czy strat finansowych. Co istotne, wielu sprzedających nie zastanawia się, jak sprzedać mieszkanie, ale jak to zrobić zyskownie i w dość krótkim czasie.

Jak sprzedać mieszkanie zyskownie i szybko?

Wiele osób wystawiających nieruchomość na sprzedaż robi to po raz pierwszy w życiu. Nie wszyscy oni wiedzą, jak sprzedać mieszkanie szybko, bez kosztowo i zyskownie. Popełniają błędy, które wydłużają czas sprzedaży, a nawet wiążą się z koniecznością składania wyjaśnień do Urzędu Skarbowego.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez właścicieli mieszkań chcących pozbyć się swojej nieruchomości?

 • zbyt wysoka cena, nieadekwatna do lokalizacji i standardu lokalu,
 • zły stan mieszkania – jak szybko sprzedać mieszkanie, które jest  niewyremontowane, brudne i nieposprzątane, nie poddane dezynsekcji, nieodświeżone?   
 • sentyment, który nie pozwala właścicielowi wybrać „godnego następcy”,
 • brak dostępności czasowej właściciela, który może rozmawiać z chętnymi na zakup tylko przez godzinę dziennie, a oprowadzać po mieszkaniu wcale lub bardzo rzadko. Przy tym nie chce współpracować z pośrednikami nieruchomości,
 • powierzenie sprzedaży zbyt dużej ilości agencji nieruchomości, które muszą ze sobą konkurować. Wielu pośredników nieruchomości przestaje się wtedy starać i nie szuka nietypowych, ale skuteczniejszych sposobów na to, jak sprzedać mieszkanie własnościowe. Kończy się na wrzuceniu ogłoszenia na stronę,
 • brak możliwości negocjacji, na które liczą kupujący,
 • źle napisane ogłoszenie, źle zrobione zdjęcia, zbyt kwieciste i nieprawdziwe opisy, mała ilość informacji,
 • brak dokumentów potrzebnych do sprzedaży.

Analogicznie do powyższych, poniżej znajduje się lista rzeczy, które ułatwią sprzedaż mieszkania. Krok po kroku warto wykonać następujące czynności:

 • naprawić wszelkie usterki, zwłaszcza jeśli ich naprawa jest szybka i tania,
 • odświeżyć mieszkanie,
 • ustalić właściwą cenę, adekwatną do lokalizacji, standardu i cen rynkowych, a jeśli właściciel chce szybko sprzedać mieszkanie, obniżyć ją, aby była atrakcyjniejsza dla kupującego,
 • przeznaczyć czas na zrobienie dobrych zdjęć i właściwego opisu (np. metraż, ilość pomieszczeń, piętro, czy garaż i komórka lokatorska są w cenie itp.), a także umieszczenia ogłoszenia na najważniejszych i największych portalach w internecie,
 • popytać znajomych i rodzinę – może ktoś szuka własnego M?
 • zdobyć potrzebne dokumenty i informacje zawczasu, zwłaszcza dotyczące tego, jak sprzedać mieszkanie własnościowe, do którego właściciel ma spółdzielcze własnościowe prawo, a nie prawo własności,
 • być “gotowym” sprzedać mieszkanie tu i teraz,
 • znać zalety i wady mieszkania, nie zatajać wad przed kupującym,
 • wyznaczyć co najmniej 3 godziny dziennie na kontakt telefoniczny oraz mailowy z kupującymi i 3 dni w tygodniu na oprowadzanie chętnych po mieszkaniu, w przypadku samodzielnej sprzedaży,
 • nawiązać współpracę z jednym pośrednikiem nieruchomości – warto się przy tym kierować opiniami w internecie czy wśród znajomych. Ponadto właściciel może się umówić z pośrednikami, że również samodzielnie będzie szukał kupca,
 • dopuścić możliwość negocjacji, opuszczenia ceny o 3-4% (zazwyczaj na tyle liczą kupujący) lub ustalić odrobinę wyższą kwotę na start.

Powyższe wskazówki to niezbędne minimum wskazujące, jak sprzedać mieszkanie szybciej i z odpowiednim zyskiem. W ustaleniu ceny może pomóc również rzeczoznawca majątkowy, który bez sentymentu spojrzy na lokal.

Read More